Privacybeleid

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals later gewijzigd, ga ik akkoord met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens door W.H. Brady NV, die verantwoordelijk hiervoor is. Deze gegevens zullen uitsluitend verwerkt worden in het kader van de rekruteringsprocedure, en bij eventuele aanwerving, voor personeelsbeheer en -administratie, de loonadministratie evenals het voldoen aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen die daaruit voortvloeien. In het kader van deze doeleinden, kunnen mijn gegevens meegedeeld worden aan medewerkers van W.H. Brady NV, of aan natuurlijke of rechtspersonen met wie Brady een contractuele relatie heeft in het kader van een onderaanneming; zij kunnen ook aan andere personen meegedeeld worden uit hoofde van een wettelijke of reglementaire bepaling of in geval van gerechtvaardigd belang. Deze gegevens worden bijgehouden tot ongeveer 10 jaar na mijn laatste aanpassing of tot ik je vraag het dossier te verwijderen.
 
Ik heb toegang tot mijn gegevens en kan verzoeken onjuiste gegevens of gegevens waarvan de verwerking of bewaring verboden zijn te verbeteren of te schrappen. Hiervoor moet ik mij wenden tot de afdeling HR van W.H. Brady NV, aan het adres van de maatschappelijke zetel, met een recto-verso kopie van mijn identiteitskaart.